Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školy
naše škola
školská rada
kontakty
zaměstnanci
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
kroužky, nepovinné předměty
rozvrhy hodin
projektové vyučování
dokumenty
rozpočet
testování žáků
naše práce
fotogalerie
registr oznámení
napište nám
autor stránek
poslední aktualizace
25. 9. 201
7

inspekce

inspekční zpráva

Školní mléko

dotované výrobky

 

ŠVP


Charakteristika ŠVP
(pro podrobnosti ŠVP klikněte na jednotlivé květiny)

   EU a vzdělávání

   Proč vytváříme ŠVP?

   Co chceme a kam směřujeme?

             Projekty

               Dlouhodobé projekty

               Projekty podle aktuálnosti

   Koncepce školy

               Koncepční schéma

             Výchovné a vzdělávací strategie

               Obecné vzdělávací cíle

               Klíčové kompetence

   Vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami

   Vzdělávání žáků mimořádně nadaných

   Průřezová témata

               Plnění průřezových témat – tabulka

   Učební plán, úvod

               Učební plán, tabulka

               Učební plán, poznámky


 

naši školu podporuje
Ovoce do škol

to jsme my

videa

domácí úkoly

Knihovna Korytná

EU peníze školám

Slovácký deník


články