Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školy
naše škola
školská rada
kontakty
zaměstnanci
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
kroužky, nepovinné předměty
rozvrhy hodin
projektové vyučování
dokumenty
rozpočet
testování žáků
naše práce
fotogalerie
registr oznámení
napište nám
autor stránek
poslední aktualizace
25. 9. 201
7

inspekce

inspekční zpráva

Školní mléko

dotované výrobky

 

ŠVP


Učivo
(pro podrobnosti ŠVP klikněte na jednotlivé květiny)

            Jazyk a jazyková komunikace

                 
Český jazyk

                  Anglický jazyk
   
                  Německý jazyk

            Matematika a její aplikace

                  Matematika

            Informační a komunikační technologie

                  Informatika

            Člověk a jeho svět

                  Prvouka

                  Přírodověda

                  Vlastivěda
  
                  Etická výchova

            Umění a kultura

                  Hudební výchova

                  Výtvarná výchova

            Člověk a zdraví

                  Tělesná výchova

            Člověk a svět práce

                  Pracovní činnosti

  
   Náboženská výchova


 

naši školu podporuje
Ovoce do škol

to jsme my

videa

domácí úkoly

Knihovna Korytná

EU peníze školám

Slovácký deník


články